Mirësevini në zonën e Braunschweig-ut.
Përdorimi i mjeteve të transportit publik është tepër i thjeshtë.
[ Download PDF- Deutsch | Srpsko-hrvatski | Shqip ]